Lintjesregen Britannia III gekregen van W.A.H. Rozema

Grote aandacht voor koninklijke onderscheidingen Britannia

Een pagina uit het “Pekelder Blad” van 3 mei 1956 met grote aandacht voor de koninklijke onderscheidingen van de werknemers van de Britannia, de Albion en de Union.

Donderdag 3 mei 1956

Weer daalde een Lintjesregen in Oude Pekela neer

12 keer werd het eremetaal uitgereikt.

Vrijdagavond kregen we weer het voor ons zo bekende telefoontje van burgemeester Stolk een telefoontje die de uitnodiging inhield om samen met het college en onze fotograaf een tocht te gaan maken langs de PEKELDERS, die krachtens hun verdiensten voor de verschillende bedrijven en de gemeenschap, door H.M. onze Koningin waren onderscheiden. We danken onze burgemeester hartelijk voor de manier waarop hij ons in de gelegenheid stelde om bij deze plechtige uitreiking aanwezig te kunnen zijn. Er wachtte ons echter zaterdagmorgen nog een verrassing. Afgesproken was dat we om kwart voor 10 bij de Britannia zouden zijn, maar ruim 9 uur kregen we het verzoek eerst naar de Union te willen komen. Daar zou de heer H.E. de Boer, weth. van Beerta tot ridder geslagen worden door burg. de Haan van Beerta, die daarvoor samen met gedeputeerde Vinckers naar het kantoor van de Unios was gekomen. De heer de Boer is n.l. gedelegeerd commissaris van deze kartonfabriek. Burg. de Haan hield een toespraak en wees op de grote verdiensten van de heer de Boer als ingezetene van Beerta en als commissaris van de Union. Naast zijn drukke werkzaamheden als landbouwer, besteedde de heer B. ook aan het wethouderschap en aan de boerenleenbank veel tijd. Vol trots kon de burg. dan ook mededeling doen dat het H.M. de Koningin behaagd had de heer de Boer tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau te benoemen, en in opdracht van H.M. installeerde de burg. de nieuwe ridder. Gedeputeerde Vinckers, belichtte als voorzitter van de Union de verdiensten van de heer de Boer voor de fabriek. Even bleven de heren gezellig bijeen. Wij moesten hen voor korte tijd verlaten, want op de BRITANNIA begon voor eigenlijk de taak om de uitreiking aan Pekelder werkers in de verschillende industrieën bij te wonen.

Voordat burg. Stolk met wethouder van der Veen en secretaris Post ten kantore van deze fabriek kwamen, vond daar reeds een huldiging plaats. De directeur de heer J. Tuzee sprak een korte rede uit. De directeur zag het personeel van de Britannia als een lange keten van plm. 180 schakels. Samen wordt er gewerkt op een prettige manier om deze schakel intact te houden en de bloei van de Britannia te vergroten. 13 van deze schakels, aldus de heer Tuzee zijn meer dan 40 jaren in dienst en de commissarissen en directie hebben gemeend hun waardering hierover te moeten laten blijken. De directeur bood hierna aan de jubilarissen de heren, G. Hartman, J.G. Niezen, F. Niezen, G. Kuntkes, G. Holsteen, C. Kroder, J. de Ruiter, F. Freië, H. Weering, A. Vosman, W. Hummel, P. Stutvoet en J. Koers elk een pracht gouden zakhorloge met gouden ketting aan, waarbij de hoop werd uitgesproken dat het de jubilarissen gegeven mocht zijn om nog vele jaren in dienst van de Britannia te mogen zijn, tot meerdere bloei van de fabriek en in het belang van werkgevers en werknemers.

Hierna werd koffie met koek geserveerd, en kwamen B. en W. binnen. De burg. hield een korte toespraak en deelde mede dat het H.M. behaagd had in verband met haar verjaardag aan 4 leden van het personeel een Koninklijke onderscheiding toe te kennen.

Spr. dankte de heer Tuzee voor de gelegenheid welke geboden werd om deze onderscheidingen ten kantore van de fabriek te kunnen uitreiken. Verder wees de burg. zeer nadrukkelijk op het woord ONDERSCHEIDING, het betekent, aldus burg. Stolk, dat men gescheiden is van de anderen. Niet zomaar worden deze eretekenen uitgereikt. Het is een beloning voor trouwe en voortreffelijke dienst, niet alleen ten aanzien van de fabriek, maar ook voor de gehele gemeenschap. Een persoonlijk woord richtte de burg. tot wethouder Hummel, die voor de vakbeweging wel buitengewoon verdienstelijk werk had verricht, terwijl hij als wethouder en raadslid, de belangen van de gemeente steeds voorstond. Ook de heer Stutvoet, lid van de raad, kreeg enkele woorden van dank. Tenslotte ging burg. over tot de uitreiking van de eremedaille behorend bij de orde van Oranje Nassau: In goud werd deze verleend aan de heren A. VOSMAN en W. HUMMEL. In zilver aan de heer P. STUTVOET en in brons aan de heer J. KOERS.

Door de directie werd aan de echtgenoten van de gedecoreerden een fraaie taart aangeboden, terwijl aan elk der 13 jubilarissen uit het Jubileumfonds een enveloppe met inhoud werd geschonken.

Onderscheidingen van Albert Vosman:

Toespraak door de heer Engels tijdens de feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van de ambtsjubilea op de Britannia:

Krantenartikelen en foto: gekregen van de heer W.A.H. Rozema.

Meer informatie over Albert Vosman: http://demensenvandestrokarton.nl/koninklijke-onderscheiding/

http://demensenvandestrokarton.nl/schaften-bij-de-britannia/

http://demensenvandestrokarton.nl/lintjesregen-op-de-britannia/