Onderscheidingen Albert Vosman

Koninklijke onderscheiding

Ter gelegenheid van zijn dienstjubileum bij strokartonfabriek Britannia werd Albert Vosman koninklijk onderscheiden.

Links op de foto staat het draaginsigne dat hij overhandigd kreeg. Op het doosje staat: ‘Kanselarij der Nederlandse Orden’. De officiële onderscheiding die hij kreeg, de Ridderorde, staat niet afgebeeld op de foto. Deze wordt niet gedragen en moet bij overlijden van de gedecoreerde weer worden ingeleverd bij de Kanselarij. Rechts op de foto ligt een gouden zakhorloge dat Albert Vosman van de Britannia cadeau kreeg.

Ter gelegenheid van het jubileum werd Albert Vosman bij de papierbaan gefotografeerd:

Foto’s: privéarchief W.A.H. Rozema.

Meer informatie over de heer Albert Vosman: http://demensenvandestrokarton.nl/schaften-bij-de-britannia/

en: http://demensenvandestrokarton.nl/lintjesregen-op-de-britannia/