image1 - kopie (11)

Zorgvuldig bewaard

Achtendertig jaar lang had de heer Dieters leiding gegeven over de strokartonfabriek Ons Belang in Stadskanaal. Toen er over zijn afscheid verschillende berichtjes verschenen in de lokale kranten, bewaarde hij die zorgvuldig.

Het afscheidsfeest werd gevierd in Hotel de Dopper in Stadskanaal. Een groot aantal personen uit de wijde omgeving kwam naar het Hotel. Dat de heer Dieters zich in de tijd dat hij voor Ons Belang werkte geliefd had gemaakt bij zijn personeel, bleek uit de grote belangstelling voor het afscheid. In de krantenartikelen wordt verteld dat de heer Dieters een bescheiden man was.

Hij was wars van publiciteit en tijdens zijn afscheid werden er geen toespraken of lofredes gehouden. De aanwezigen boden daarom alleen cadeau’s en bloemstukken en vriendelijke woorden aan.

Foto’s: archief Organisatiebureau Geert Lameris.

Strokartonfabriek Ons Belang:

Voor meer informatie over de heer Dieters: http://demensenvandestrokarton.nl/directeurswoning/

en: http://demensenvandestrokarton.nl/nog-een-laatste-blik-over-het-kantoor/

Voor meer informatie over Ons Belang: http://demensenvandestrokarton.nl/ons-belang/