image1 - kopie

Ik? Financieel Directeur?

Dat Roelf Dieters ooit financieel directeur van strokartonfabriek Ons Belang zou worden, leek onwaarschijnlijk toen hij een kleine jongen was. 

In tegenstelling tot zijn oudere broers ging Roelf naar de H.B.S. om verder te leren na de lagere school. Hij kwam eigenlijk uit een timmermansfamilie. Zijn vader was timmerman in Foxham en ook zijn broers hadden dit vak geleerd. Dat het niet alleen mooi werk was, maar ook gevaarlijk bleek in 1898. Toen zijn oudere Hendrik Jan 17 jaar was, hielp hij mee aan de sloop van een kazerne in de stad Groningen. Terwijl hij met een aantal andere een frontmuur aan de bovenkant los maakte, viel plotseling een losstaande zijmuur om van een paar stenen dik. Enkele mannen, waaronder Hendrik Jan, kwamen onder de muur terecht. Hendrik Jan was op slag dood. De twee andere mannen waren zwaargewond. De ouders van Roelf Dieters besloten toen dat hun zoon Roelf niet de bouw in mocht. Hij werd daarom ingeschreven bij de Hogere Burgerschool. Zo begon zijn carrière als financieel directeur in de strokartonindustrie.

Foto’s: privé-archief Ate Trox

Zie: De Locomotief: Samarangsch handels- en advertentieblad op 23-06-1898 op pagina 5.

Visitekaartje van de heer Dieters:

Voor meer informatie over Ons Belang: http://demensenvandestrokarton.nl/ons-belang/

Voor meer informatie over de heer Dieters: http://demensenvandestrokarton.nl/zorgvuldig-bewaard/

en: http://demensenvandestrokarton.nl/nog-een-laatste-blik-over-het-kantoor/