image1

Uitbreiding van de Albion in 1965 vastgelegd

Deze luchtfoto liet directeur Petrus Johan van Wermeskerken van de Albion in 1965 maken. Een KLM-vliegtuig maakte een ronde over de fabriek en schoot deze foto.

Op de pasgebouwde Rollenloods aan de linkerkant schreef hij: ’1965 Vlak voor Verkoop’. De nieuwe loods had de heer Van Wermeskerken in 1964 laten bouwen. Ook liet hij betonpaden rondom de fabriek aanleggen zodat de vrachtwagens zonder al teveel gehobbel bij de fabriek konden komen. Ook werd het banengebouw verlengd en werd er een extra groter krachtstation geïnstalleerd. Deze aanpassingen waren onderdeel van de vele verbeteringen in 1964 en 1965 die ter hand genomen werden door de heer Van Wermeskerken.

Toen Petrus Johan van Wermeskerken 30 jaar was, nam hij de leiding over de Albion over van zijn vader Hendrik Anthonius van Wermeskerken: “met de investeringen die voor de overdracht grotendeel al waren gerealiseerd, ging ik voortvarend van start.”

Vanaf die tijd moest hij ook alleen naar Engeland waar veel klanten zaten die het strokarton kochten. Ook kwamen Engelse afnemers soms naar Groningen en dan logeerden ze bij de familie Wermeskerken thuis.

Hij vertelde ons dat de Albion een rijke geschiedenis kent. De fabriek had 2 papierbanen. Vlak na de oprichting van de Albion kocht de fabriek een papierbaan van strokartonfabriek de Wilhelmina over.

De werknemers van de Albion kwamen na de sluiting in 1967 goed terecht. Ze konden aan de slag bij andere strokartonfabrieken doordat de Albion één van de eerste was die de deuren sloot.

Op de voorgevel van de fabriek (in het wit) staat: N.V. Stroocartonfabriek ,,Albion”

Foto: Petrus Johan van Wermeskerken.

Voor meer informatie over de Albion, klik door naar: http://demensenvandestrokarton.nl/hooggeeerd-publiek/