Albion met medewerkers ervoor

Hooggeëerd bezoek van over zee

Op 4 juni 1929 kreeg stracartonfabriek Albion hoog bezoek uit Nederlands Indië. 

Twee Indische bestuursambtenaren kwamen de fabriek bekijken. Hun namen luiden; Toéankoe Machmoed (toegevoegd aan den Gouverneur van Atjeh) en Raden Toemengoeng Ario Prawira Koesoema, regent van Serang. De titel ‘Raden’ is een adellijke aanspreektitel voor vorstenfamilies op Java, Madoera en Soendra. De hooggeëerde gasten werden ontvangen door de directeur van de fabriek, de heer H.A. van Wermeskerken, de burgemeester van Oude Pekela, de heer Snater, de heren Elzo en Melle Free en landbouwer Waalkens. Ze poseerden samen voor de ingang van de fabriek.

In 1935 werd in het Nieuwsblad van het Noorden vermeld dat er een stroocartonfabriek draaide in Britsch-Indië. Het bericht luidde: ‘Tot voor kort werd in Britsch-Indië geen strocarton vervaardigd (…) Sedert onlangs werkt echter in Calcutta (een plaats tegen de grens van Bangladesh)  een stroocartonfabriek toebehoorende aan een Hindoeconcern, evenwel nog niet met zeer bevredigende resultaten. Een tweede fabriek zal binnenkort in de genoemde plaats worden opgericht, welke onder Mohammedaansch beheer zal staan.’

Krantenartikel: Nieuwsblad van het Noorden, ‘Stroocarton-industrie in Britsch-Indië’ op 04-06-1935 op pagina 10.

Foto: privé-archief P.J. van Wermeskerken.

Namen: Directeur H.A. van Wermeskerken, Burgemeester van Oude Pekela de heer Snater, een Indische prins, de heer Melle Free, een Indische prins, de heer Elzo Free en de heer Waalkens.