3. Villa Gelria

Familiefeest bij Villa Gelria

Bij een feestelijke gelegenheid nodigde Jan Evert Scholten zijn familie uit op Villa Gelria aan de Verlengde Hereweg in Groningen.

Jan Evert Scholten was de enige zoon van Willem Albert Scholten. Willem Albert was aan het einde van de negentiende eeuw één van de rijkste personen van ons land. Hij was de eerste multinational van Nederland. ‘Zuinigheid en doelgerichtheid’ was zijn motto. Hij stichtte in totaal 24 fabrieken in Nederland, Duitsland, Polen en Rusland. Daarna begon hij met zijn vergaarde rijkdom huizen als kastelen te bouwen. Hij beschouwde bescheidenheid als één van zijn belangrijkste eigenschappen, maar toen hij steeds rijker werd, was hij minder schuchter zijn rijkdom te tonen. Zo liet hij aan de Grote Markt een grote woning bouwen waarin hij woonde met zijn vrouw en het gezin van zijn zoon Jan Evert. Ook liet hij de mooie Villa Gelria bouwen als zomerverblijf. De expositie van zijn rijkdom werd van twee kanten met argusogen bekeken. Zo werd hij door de oude aristocratie in Groningen niet geaccepteerd en als een ‘nouveau riche’ beschouwd. Dit scheldwoord ‘nouveau riche’ werd gebruikt voor mensen met veel geld die zich in kringen bewogen waar ze eigenlijk niet in  thuis hoorden. Scholten trok zich hier nooit wat van aan en deed ook geen pogingen vriendschap met de aristocratie te sluiten. Aan de andere kant werd Scholtens bekritiseerd door de socialisten Piter Jelles Troelstra en Ferdinand Domela Nieuwenhuis die hem een liberale kapitalist vonden. Nieuwenhuis stelde de omstandigheden waarin Scholtens’ zijn werknemers werkten aan de kaak, maar ook daar reageerde Scholten niet op. Tot zijn dood bleef hij zijn concern uitbreiden. Hij liet zijn fortuin na aan zijn zoon Jan Evert.

Foto: www.beeldbankgroningen.nl (1785-30313)

Villa Gelria bestaat nog steeds en is te bezichtigen aan de Verlengde Hereweg, nummer 163.

Voor meer informatie over Willem Albert Scholten: http://www.hetverhaalvangroningen.nl/verhalen/willem-albert-scholten-1819-1892-2013-grootindustrieel

Voor meer informatie over de strokartonfabriek W.A. Scholten: http://demensenvandestrokarton.nl/strokartonfabriek-w-a-scholten/