Directeur Jan Olthof Overleden

Directeur Jan Olthof overleden

Toen Directeur Jan Olthof overleed, werd door directeur Herwig van de cartonnage-fabriek in Veendam een stuk over hem geschreven. Het verscheen in juli 1971 in het maandelijkse blad van het cartonnage bedrijf.

Directeur Jan Olthof:

Jan Olthof 1971

Jan Olthof overleden.

We ontvingen het stuk van de zoon van Jan Olthof, Jan René Olthof. We hebben toestemming dit stuk te publiceren op onze website.

Kunt u de tekst niet lezen? De volledige tekst staat hieronder;

De laatste maal dat wij hem spraken, beloofden we elkaar een ,,tot weerziens” in zijn woonplaats Winschoten. Dat weerzien heeft niet zo zullen zijn. Vóór het zover was, bereikte ons het bericht, dat Erica-directeur Jan Olthof op 17 juni was overleden. Hij werd slechts 51 jaar.

Zeer velen hebben daarmee een goede vriend verloren. Eén van die zeldzame figuren die het in zich schijnen te hebben, dat altijd maar weer een beroep op hen wordt gedaan, om belangeloos iets voor anderen te doen. De heer Olthof deed dat graag. Hij verstond bovendien de kunst, ondanks zijn veelvoudige taak als fabrieksdirecteur, de vele in hem gestelde verwachtingen te realiseren. 

Hij was daarbij in de eerste plaats karton en kartonnageman. Sinds 1955 in bredere kring bekend als enige directeur van de kartonfabrieken Erica I en II (waarvan hij voordien adjunct-directeur was), die met hun afdeling kartonnages tot de grootste fabrikanten van massief kartonnen verzenddozen behoorden in ons land. Toen vorig jaar deze afdeling kartonnages in een zelfstandige n.v. werd omgezet, werd ook hiervan de heer Olthof weer directeur.

Wat voor een ander een volledige dagtaak zou zijn, belette hem niet om daarnaast in allerlei functies een breder belang te dienen. Zo kenden wij hem niet alleen als algemeen bestuurslid van de Vereniging van Kartonnagefabrikanten, maar ook als voorzitter van de Pakdozenindustrie en eveneens als voorzitter van de belangrijke Machinecommissie van ASSCO, waardoor ook de buitenlandse collega’s jarenlang van zijn kennis en ervaring profiteerden.

Daarnaast is hij lid geweest van het hoofdbestuur van het Nederlands Verpakkingscentrum, en later weer voorzitter van het district Noord van het NVC, evenals lid van de commissie van bijstand van het Instituut voor Verpakkingen TNO. Hij was actief in de Stichting Vorming Bedrijfsjeugd, en in zijn meer directe omgeving kende men hem o.m. als lid van de Adviescommissie van het Arbeidsbureau.

Jan Olthof heeft dat allemaal beslist niet gedaan voor het verzamelen van eigen roem. Dáárvoor was hij een te bescheiden mens, die zich bij alles wat hij ondernam telkens opnieuw kon afvragen of hij daarmee niet een ander lastig zou vallen of die ander onaangenaam zou zijn. Maar juist die zorgvuldigheid om de ander niet te kwetsen maakte hem tot de gewaardeerde voorzitter, en misschien heeft dat in de Pakdozenindustrie wel het duidelijkst gesproken. Qua omzet was hij daarin een der grootste contractanten. Toch heeft hij van deze positie nimmer gebruik gemaakt, wanneer het erom ging om ook de kleinste contractant volledig recht te doen wedervaren.

Voor zijn gezin – mevrouw Olthof en de kinderen Liesbeth en Jan René – moet een man met dit karakter héél veel betekend hebben. Wij kunnen alleen maar hopen dat zij sterkte kunnen putten uit de enorme sympathie die ook in kartonnagekringen naar voren kwam bij dit heengaan van een vriend die wij ons zullen blijven herinneren als een fijn en een goed mens.

Voor meer informatie over directeur Jan Olthof, klik door via de volgende link: http://demensenvandestrokarton.nl/de-uiteindelijke-ondergang-van-de-erica-te-oude-pekela/