5. Boerderij Nieuw-Zeeburg

Ze leefden nog lang en gelukkig?

Geuchien Zijlma woonde met zijn vrouw Itje Dijkhuis in deze boerderij die Nieuw Zeeburg wordt genoemd. Geuchien had de dochter van Willem Lammerts Dijkhuis leren kennen op een van de dichtavonden van de rederijkersvereniging en was verliefd op haar geworden. 

Nog geen jaar na hun huwelijk overleed Itje aan complicaties tijdens de bevalling toen ze het leven schonk aan een zoon. Geuchien treurde om het verlies zijn vrouw en deed een haarlok van haar in een flesje dat hij voor altijd bewaarde. Ondanks zijn verdriet onderhield hij zijn goede contacten met de familie van Itje. De oprichting van een strokartonfabriek in Ulrum, samen met zijn zwager Lammert Dijkhuis, zorgde voor de nodige afleiding. Ze moesten op zoek naar een geschikte locatie voor de fabriek, een geschikte directeur en de modernste machines die geplaatst moesten worden. In 1873 openden de boeren en zwagers Zijlma en Dijkhuis de strokartonfabriek Ceres. Een jaar later, in 1874, hertrouwde Geuchien met Hillegonda Zuidema. Zij schonk hem nog twee zoons en twee dochters.

Boerderij Nieuw-Zeeburg staat er nog steeds:

Foto Geuchien Zijlma en Itje Dijkhuis: RHC Groninger Archieven www.beeldbankgroningen.nl (818-22845).

Namen: Geuchien Zijlma en Itje Dijkhuis

Voor meer informatie over de boeren op het Hoogeland: http://www.hetverhaalvangroningen.nl/verhalen/boerenfamilies-op-het-hoogeland-nemen-initiatieven/view