2. Boerderij Oud Bokum

I proudly present: vernieuwde landbouwwerktuigen uit The States

Op het land bij de boerderij van Kornelis Borgman bij Kloosterburen werden de nieuwste landbouwwerktuigen ingezet.

Kornelis Borgman was een ondernemende boer en vertrok in 1850 van het Groninger platteland helemaal naar de Verenigde Staten voor een bezoek aan zijn geëmigreerde broers. Daar werd met allerlei nieuwe landbouwwerktuigen geëxperimenteerd en Borgman had vooral belangstelling voor één speciaal werktuig, namelijk de arendploeg. Voor deze ploeg was drie keer zo weinig trekkracht nodig als voor de ploegen die nog werden gebruikt op het land in Groningen. Borgman besloot een exemplaar vanuit New York mee te nemen naar Kloosterburen om hem te laten zien aan het thuisfront. De Arendploeg sloeg aan en al snel bouwden de dorpssmeden in Groningen ze na. Vooral op de zware klei op het Hoogeland was een goede ploeg een interessante investering. Samen met collega-boer Reinders introduceerde Borgman later ook de rijenzaaimachine en de drainage-pijpen. Deze vernieuwing in de landbouw zorgde voor rijkdom bij veel boeren in het Hoogeland. Eén van de boeren die er van wist te profiteren was Willem Lammert Dijkhuis. De boeren Borgman en Dijkhuis moeten goede contacten met elkaar hebben gehad, want in 1875 werd heugelijk nieuws aangekondigd. Neeltje Borgman ging trouwen met de zoon van de heer Dijkhuis, ook een Willem Lammert. De familie Borgman, introduceerder van landbouwvernieuwing en de familie Dijkhuis, familie dat later het initiatief nam voor een strokartonfabriek, werden zo met elkaar verbonden. De families Borgman, Dijkhuis en later ook Mansholt waren namen om te onthouden op het Hoogeland.

 

In totaal kregen Kornelis Borgman en Stientje van Zwol negen kinderen waarvan er drie jong overleden. Neeltje, Trientje, Hendrik, Jantje en Idiana overleefden hun kindertijd en zetten de familielijn voort. Hun moeder Stientje overleed in 1889. Vader Kornelis overleed in 1909 op 87-jarige leeftijd.

Foto: www.beeldbankgroningen.nl (818-11813).

Voor meer informatie over de boeren op het Hoogeland: http://www.hetverhaalvangroningen.nl/verhalen/boerenfamilies-op-het-hoogeland-nemen-initiatieven/view