Toekomst klein bestand

Strokartonfabriek De Toekomst

In 1900 werd strokartonfabriek De Toekomst opgericht. Op deze foto staan enkele omwonenden voor Toekomst I. Op 25 februari 1899 sprak initiatiefnemer F.J. Oosthoff tijdens een vergadering van landbouwers. ‘Mijne Heeren! 

Het is u allen bekend, dat hier in ‘t Oldambt sedert een paar jaren eene beweging is ontstaan in zake den stroohandel. Aanleiding daartoe gaf, dat sommige landbouwers voor zichzelf overtuigd waren, dat ze niet genoeg van hun stroo ontvingen. Zij grondden die overtuiging hierop; dat het aantal stroocartonfabrieken steeds grooter werd; dat in de bestaande fabrieken nieuwe banen werden bijgelegd en in werking gesteld en dat menig aandeelhouder van de bestaande fabrieken ook weer aandelen in nieuwe fabrieken namen. Dat alles zou niet gebeuren wanneer de cartonfabrieken geen zeer winstgevende zaak was.’

Vergunning voor de oprichting van De Toekomst:

Foto: www.beeldbankgroningen.nl (818-13232).

Vergunning: Archief Coöperative Strokanfabrief De Toekomst, Collectie RHC Groninger Archieven.

Voor meer info: http://www.hetverhaalvangroningen.nl/verhalen/de-toekomst-68-jaar-strokarton