5. Woning familie Beukema

Van huisarts tot strokartondirecteur

Jacob Jan Beukema maakte een carrièreswitch toen hij naast zijn werk als dokter aan de slag ging als directeur van de strokartonfabriek Hooites-Beukema in Hoogezand.

5. Woning familie Beukema

Aan de Groninger Universiteit had hij zijn opleiding tot dokter succesvol afgerond en daarna ging hij in Hoogezand wonen. Daar verloofde hij zich met Elsje Hooites, dochter van Ipe Hooites, scheepsbouwer in Hoogezand. Toen hij op een dag ’s avonds bij een patiënt vandaan kwam, belandde zijn koets met paard en al in het water. Een boer die in de buurt woonde en het ongeval gezien had, bood de dokter aan zich bij hem te komen verwarmen. Even later zat hij bij het haardvuur om zijn kleren te laten drogen. Tijdens een gesprek vertelde de boer dat in Leeuwarden een fabriek was opgericht waar karton van stro werd gemaakt. Dokter Beukema was zeer geïnteresseerd in deze moderne productietechniek. Hij reisde niet veel later naar Leeuwarden om de fabriek met eigen ogen te bezichtigen. Bij de dokter rees het plan in Hoogezand ook een strokartonfabriek te beginnen. Hij miste alleen nog kapitaal om het te realiseren. Zijn aanstaande zwager Roelof Hooites had genoeg kapitaal en wilde wel investeren in een nieuwe fabriek. Ze reisden samen naar Oost-Duitsland en kochten daar onderdelen van oude papiermachines die ze naar Hoogezand lieten transporteren. In 1869 werd de strokartonfabriek Hooites-Beukema geopend.

De Hooites Beukema (foto gemeentearchief Hoogezand-Sappemeer):

Het gezinsleven van Jacob Jan en zijn vrouw Elsje was ronduit tragisch te noemen. Samen met  Elsje kreeg hij vijf kinderen. Maar slechts één van hen overleefde de kindertijd. Hun oudste dochter noemden ze Geesiene, zij werd in 1865 geboren. Een jaar later werd een zoon geboren, Frederik Faber. Hij zou later de leiding over de fabriek overnemen van zijn vader. In mei 1867 werd hun dochter Geesiene ernstig ziek. Op 20 mei overleed ze. In de rouwadvertentie schreven Jacob Jan en Elsje: ‘Heden overleed, na een hevige ongesteldheid, ons geliefd dochtertje Geesiene, in den jeugdigen leeftijd van twee jaren.’. Het jaar daarop, in 1869 werden ze opnieuw verblijd met een dochtertje, die ze ook Geesiene noemden. Maar ook zij overleed, toen ze net drie maanden oud was. Ook hun dochter Geesiene Anna, die in 1869 geboren werd, werd niet ouder dan elf maanden. Ten slotte overleed ook Geesiena Anne, hun vierde dochter, toen ze slechts acht maanden oud was.

Overlijdensadertentie Geesiene Beukema:

In 1891 overleed Jacob Jan Beukema. Zijn vrouw Elsje Hooites overleefde hem nog 35 jaar en overleed in 1927.

Foto Jacob Jan Beukema: gemeentearchief Hoogezand-Sappemeer.