6. Boerderij Torum

Heer en Mevrouw Mansholt-Dijkhuis

Hoedt u voor sluimerende ontboering!

Derk Roelfs en Aaltje Mansholt woonden op boerderij Torum in de westpolder op het Hoogeland. Itje haar broer, Lammert Dijkhuis, was één van de oprichters van strokartonfabriek Ceres in Ulrum. Haar man, Derk Roelfs Mansholt, hield zich vooral bezig met landbouwpolitiek.

Zo las hij boeken van Multatuli en sprak hij over de bedreigende sluimerende ‘ontboering’. Daarmee bedoelde hij dat de ‘echte’ boeren volgens hem verdreven werden door rijke kapitalisten die het land opkochten. Daarmee kon de zelfstandige onafhankelijke boerenstand dreigde te verdwijnen. Als huiveringwekkend voorbeeld had hij Friesland genoemd, waar veel grond in handen was van grootgrondbezitters. Derk Roelfs Mansholt hield zich jarenlang met de landbouwpolitiek bezig en was onder meer voorzitter van de Groninger Maatschappij van Landbouw en mede-stichter van het Nederlands Landbouw-comité. Voor zijn inzet werd hij in 1920 benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau.

Foto: Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Amsterdam.

Boerderij Torum bestaat nog steeds:

Namen: Derk Roelfs Mansholt en Aaltje Dijkhuis

Voor meer informatie over de boeren op het Hoogeland: http://www.hetverhaalvangroningen.nl/verhalen/boerenfamilies-op-het-hoogeland-nemen-initiatieven/view