2. Graansilo

Graansilo

Vanaf 1890 werd hier graan opgeslagen dat vanuit de hele provincie aangevoerd werd via het Winschoterdiep. Het oorspronkelijke gebouw stond ingeklemd tussen huizen van drie verdiepingen hoog.

Rondom de graansilo was het vaak een drukte van belang. Terwijl schepen af en aan voeren, werden de aangemeerde schepen gelost en het graan opgeslagen. Om de handel op peil te houden, onderhielden de graanhandelaren in Groningen nauwe banden met de boeren op het platteland. Daarnaast was hun relatie met handelaren in Amsterdam belangrijk voor de verkoop van het graan. Vanuit Amsterdam werd het graan door heel Europa verscheept. Met moderne stoomboten kon het graan bestemmingen in heel Europa bereiken. Eén keer moet Neptunus in slaap zijn gedommeld toen zich een ramp voltrok hier bij de Graansilo. Van de stoomsleepboot ‘De Onderneming’ ontplofte plotseling een ketel. Er klonk een harde knal en twee mannen aan boord van het schip vlogen door de lucht. Van de huizen rondom de Graansilo sprongen de ramen en kinderen die lagen te slapen werden wakker geschud. Stukken ijzer slingerden door de lucht en verwondde enkele mensen ernstig.  De Onderneming zonk in twee stukken naar de bodem van het Winschoterdiep en enkele omstanders overleefden de ramp niet. Voor de andere slachtoffers werd een gezamenlijke actie op touw gezet en geld ingezameld.

Voorbeeld van schip dat onder meer stro vervoerde:

Foto Graansilo: P. Kramer www.beeldbankgroningen.nl (1785-25600).