foto van S. Koster

Erehaag ter ere van huwelijk

Ter ere van het huwelijk van Rikkert Kuiper en Andrea van der Vlag vormden deze strokartonarbeiders een erehaag voor het gemeentehuis in Oude Pekela. De heugelijke dag was op 8 september 1957.

Deze foto’s kregen we van de heer Simon Koster. Hij werkte vanaf 1973 bij de Britannia in Oude Pekela. Later werkte hij in Hoogezand-Sappemeer.

Personen op de foto;

1. L. Reiks

2. H. Heidekamp

3. C. Kok

4. P. Boschma

5. A. Hakkeling

6. G. Linnenkoper

7. T. Mellema

8. H.Hut

9. S. Zoutman

10. F. Linnenkoper

11. A. Schrik

12. Kuiper

13. E. Veen

14. J. Smit

De heer Koster leverde ook kopieën van een stuk over de Britannia dat stond in In woord en Beeld

Tekst op deze pagina:

‘Rechts; Kollersteenen, die het gekookte stroo pletten en malen in een zestal geweldige “kokers”, gevuld met “haksel” dat door een machinale stamper wordt aangestampt – wordt de plm 5000 kg stroo gekookt in 2,5/3 uur, na toevoeging van kalk (125 kg per 1000 kg) chemisch proces dat ‘t stroo eerder gaar maakt en de gele kleur doet behouden , daarna doen de kollerstenen hun werk.

Toen de staking was beëindigd, namen we van de gelegenheid waar, een serie foto’s te maken van deze hoogstbelangrijke Veenkoloniale industrie – we danken met grote erkentelijkheid den directeur voor alle medewerking die hier op technisch terrein zo nodig was! De fabriek ,,Brittannia” te Oude Pekela werd gekozen omdat we hier in een der eerste en grootste centra deze industrie zijn.’