Dhr. B.G. Drenth II

De heer Bernardus Godelevus Frederikus Drenth en de Albion

Een Stoom-cartonfabriek

De vader van de heer Drenth heette Freerk Liefkes Drenth (1823-1916). Hij was scheepsbouwer en reder; oftewel hij bezat meerdere schepen. 

Op zijn werf in Oude Pekela kregen schepen namen als Concordia, Minerva, Orion, Victoria en Albion. Toen zijn zoon Bernardus Drenth (1866-1915) twintig jaar was, liet hij zijn helling ombouwen tot fabrieksterrein van een Stoomcartonfabriek. Op 4 januari 1888 wordt de oprichtingsakte van de fabriek opgemaakt bij notaris M. de Boer te Nieuwe Pekela. Net als zijn schepen, kreeg ook zijn fabriek later een passende naam; de Albion. Zoon Bernardus was tweeëntwintig jaar toen hij assistent van de directeur werd.

Ongeveer 5 jaar later, wanneer hij 27 jaar is, wordt Bernardus directeur van de fabriek, zijn vader is dan 70 jaar en wordt assistent van de directeur.

In 1919 verkoopt de familie Drenth de Albion voor Fl. 160.000,- aan een consortium. Op 11 juli 1919 passeert bij notaris Bolt in Nieuwe Pekela de aankoopakte van de fabriek die de naam ‘Neo Cartona’ krijgt.

In 1927 krijgt de fabriek haar oude naam weer terug en heet het opnieuw de Albion. Het Consortium verkoopt de fabriek aan Elzo Free jr. uit Gieten. Hij plaatst, naast de reeds bestaande baan in de ‘Albion’ en nieuwe kartonbaan. De nieuwe baan had dienst gedaan in de strokartonfabriek Wilhelmina in Oude Pekela en was opgekocht door Elzo Free jr. De directie van de herrezen Albion bestond sinds januari 1928 aanvankelijk uit Melle Free en H.A. van Wermeskerken. Na een aantal jaren wordt Melle Free echter bedrijfsleider. Hij overlijdt in mei 1945.

De heer H.A. van Wermeskerken blijft directeur / aandeelhouder tot en met december 1963. Daarna volgt zijn zoon P.J. van Wermeskerken hem op. Rond maart 1965 wordt de fabriek door de heer H.A. van Wermeskerken, mede namens de andere andeelhouders, verkocht aan 14 van de 16 strokartonfabrieken. (uitgezonderd ‘De Eendracht’ Appingedam en ‘Hollandia’ Coevorden)

Op 29 april 1967 sluit de fabriek definitief haar deuren.

De heer Freerk Liefkes Drenth, scheepsbouwer en reder:

Dhr. B.G. Drenth

Foto’s: privé-archief P.J. van Wermeskerken.