Zoutkamp

Brak water?

Het water dat langs de Hunsingakade stroomt, loopt regelrechts langs de plaats waar ooit de strokartonfabriek Ceres in Ulrum stond. Het water stond ooit in verbinding met open zee. 

De locatie voor de fabriek Ceres aan het water in Ulrum leek heel geschikt om strokarton te produceren. Via het hunsingokanaal kon stro aangevoerd worden en strokarton afgevoerd. Bovendien kon het water gebruikt worden voor het vermalen van het stro met kalk zodat er strokarton van gemaakt kon worden. De vele mogelijkheden met een grote haven kon echter ook negatieve gevolgen hebben. Zo hadden de zwagers Dijkhuis en Zijlma waarschijnlijk geen rekening gehouden met de gevolgen van gebruik van water met een hoog zoutgehalte. De kwaliteit van het karton was hierdoor erg laag. De fabriek leverde uiteindelijk nauwelijks geld op en in 1900 moesten de heren concluderen dat ze het beter konden verkopen. Van de vruchtbare kleigrond kon veel graan geoogst worden, en dus veel stro. Maar onverwacht bleek Ulrum dus toch geen ideale locatie voor een strokartnfabriek. Het Hoogeland speelde in de strokartonindustrie maar een bescheiden rol.

De haven Zoutkamp speelde na 1969 op internationaal gebied ook geen grote rol meer. In dat jaar werd het Lauwersmeer afgesloten van de Waddenzee. De visserij had geen last van deze afsluiting, in Lauwersoog kregen de vissers van Zoutkamp een grote visafslag.

 

Foto: E.J. Brands www.beeldbankgroningen.nl (818-18764).

Foto van een schip dat stro vervoerde:

Voor meer informatie over de boeren op het Hoogeland: http://www.hetverhaalvangroningen.nl/verhalen/boerenfamilies-op-het-hoogeland-nemen-initiatieven/view