afbeelding preferent aandeel stroocartonfabvriek appingedam 54a4cb60-ac95-012d-59e5-0050569439b1

Belangrijke werkgever in Appingedam

Strokartonfabriek De Eendracht in Appingedam was een belangrijke werkgever in het stadje Appingedam.

Bovenstaande afbeelding geeft een preferent van de fabriek weer.

Naamloze Vennootschap Stroocartonfabriek ,,Appingedam”, gevestigd te Appingedam. Opgericht bij akte dd. 22 maart 1905, ten overstaan van den notaris Mr. W.F.W. Buning te verlenen. Ontwerp goedgekeurd bij Kon. Besluit van 17 april 1905, no. 26. Gewilligd bij akten dd. 18 maart 1910 en 14 juli 1911 voor den notaris J.P. Smits te Amsterdam verleden, op de ontwerpen waarvan bewilliging is verleend bij Kon. besluiten. resp. van 22 februari 1910, no. 10 en 7 juli 1911, no. 54. Maatschappelijk Kapitaal f 750.000,-. Verdeeld in: 1000 gewone aandelen √° f 500,-. (waarvan uitgegeven 705 aandelen) en 500 preferente aandelen a f 500,-

Na de oprichting van de fabriek in 1909 breidde de fabriek snel uit tot een capaciteit van 16.000 ton stro per jaar. Dit was goed voor gemiddeld 12.000 ton karton per jaar. Op 1 januari 1914 werkten er 116 mensen bij de fabriek. 34 van hen kwamen uit Steendam, Siddeburen en Tjuchum. Voor de werkgelegenheid in Appingedam was de fabriek een belangrijke werkgever.

De Eendracht (foto Piet de Greef):

Informatie afkomstig uit; Willem Friedrich, De Laatste Strohalm (Noordbroek 2009).